เช็คปริมาณคงเหลือ(Stock Update)

ไม้เอ็นจิเนียร์และลามิเนต

อัพเดทล่าสุด:ทุกวันหลัง16.00 น.
ประเภท รุ่น Code Series รหัสสินค้า จำนวน/กล่อง ตารางเมตร/กล่อง คงเหลือ/ตารางเมตร
Engineered Wood HDF FOOTSTEP FS EN FS-PA01 8 1.791
14.328
Performance Plus Armstong FS ES ESP5233 0 3.71
สินค้าหมด
Performance Plus Armstong FS ES ESP5234 8 3.71
29.680
Performance Plus Armstong FS ES ESP5240 3 3.71
11.130
Performance Plus Armstong FS ES ESP5241 0 3.71
สินค้าหมด
Performance Plus Armstong FS ES ESP5242 1 3.71
3.710
Performance Plus Armstong FS ES ESP5243 0 3.71
สินค้าหมด
Performance Plus Armstong FS ES ESP5250 23 3.71
85.330
Performance Plus Armstong FS ES ESP5251 27 3.71
100.170
Performance Plus Armstong FS ES ESP5252 0 3.71
สินค้าหมด
Performance Plus Armstong FS ES ESP5253 3 3.71
11.130
Performance Plus Armstong FS ES ESP5254 8 3.71
29.680
Performance Plus Armstong FS ES ESP5255 2 3.71
7.420
Performance Plus Armstong FS ES ESP5257 0 3.71
สินค้าหมด
Performance Plus FOOTSTEP FS ES ESP5253LG 25 2.06
51.500
Performance Plus FOOTSTEP FS ES ESP5303LG 5 2.06
10.300
Performance Plus Armstong FS ES ESP5232 0 3.71
สินค้าหมด
Performance Plus Armstong FS ES ESP5231 9 3.71
33.390
Performance Plus Armstong FS ES ESP5200 0 3.71
สินค้าหมด
Performance Plus Armstong FS ES ESP5201 8 3.71
29.680
Performance Plus Armstong FS ES ESP5202 7 3.71
25.970
Performance Plus Armstong FS ES ESP5203 9 3.71
33.390
Performance Plus Armstong FS ES ESP5205 0 3.71
สินค้าหมด
Performance Plus Armstong FS ES ESP5206 34 3.71
126.140
Performance Plus Armstong FS ES ESP5207 3 3.71
11.130
Performance Plus Armstong FS ES ESP5210 51 3.71
189.210
Performance Plus Armstong FS ES ESP5211 5 3.71
18.550
Performance Plus Armstong FS ES ESP5230 3 3.71
11.130
Performance Plus Armstong FS ES ESP5222 0 3.71
สินค้าหมด
Performance Plus Armstong FS ES ESP5221 0 3.71
สินค้าหมด
Performance Plus Armstong FS ES ESP5220 2 3.71
7.420
Performance Plus Armstong FS ES ESP5214 0 3.71
สินค้าหมด
Performance Plus Armstong FS ES ESP5213 3 3.71
11.130
Performance Plus Armstong FS ES ESP5212 0 3.71
สินค้าหมด
Engineered Wood FOOTSTEP FS EN FS-EN03 0 2.1
สินค้าหมด
Engineered Wood FOOTSTEP FS EN FS-EN04 469 2.25 1,055.250
Engineered Wood FOOTSTEP FS EN FS-H2016 Herrimgbone 4 2.16
8.640
Engineered Wood FOOTSTEP FS EN FS-SX02 24 1.936
46.464
Engineered Wood FOOTSTEP FS EN FS-HDF2017 0 2.13
สินค้าหมด
Engineered Wood FOOTSTEP FS EN FS-EN415 61 2.17
132.370
Engineered Wood FOOTSTEP FS EN FS-Q217 19 2.394
45.486
Engineered Wood FOOTSTEP FS EN FS-EN02 1110 2.1 2,331.000
Engineered Wood FOOTSTEP FS EN FS-EN01 0 2.1
สินค้าหมด
Engineered Wood HDF FOOTSTEP FS EN FS-PA03 0 1.791
สินค้าหมด
Engineered Wood HDF FOOTSTEP FS EN FS-PA04 181 1.791 324.171
Engineered Wood HDF FOOTSTEP FS EN FS-PA05 128 1.791 229.248
Engineered Wood FOOTSTEP FS EN FS-LA01 0 2.132
สินค้าหมด
Engineered Wood FOOTSTEP FS EN FS-LA06 0 2.143
สินค้าหมด
Engineered Wood FOOTSTEP FS EN FS-LA07 0 2.143
สินค้าหมด
Engineered Wood FOOTSTEP FS EN FS-AS16 107 2.166 231.762
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS 6116 (12 mm.) 0 1.4216
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS 2232 TG-1511 11 1.7336
19.070
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS 211-3 0 1.8954
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS 6636Ize Oak 0 2.4766
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-7916 0 1.8954
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS IP-010279 0 1.8954
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-91710 0 1.8954
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS DE-5072 0 1.8954
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS DN-106 0 1.8954
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-211-79 0 1.8954
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-6016 12 1.8954
22.745
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-6A028 0 1.8954
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-9646 9 1.8954
17.059
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS DE-5063 7 1.8954
13.268
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS Ize Oak D1206-2 0 2.85
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS AF-B027-3 0 1.851
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-4374 (8.3 mm) 0 2.399
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-2016 70 1.8954
132.678
Engineered Wood FOOTSTEP FS FS FS-Q217-ARW (ตรม.) 718 1 718.000
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-20408 1 1.8954
1.895
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-7025 0 1.8954
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-6636 0 1.8954
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-6636(12) 0 1.8954
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-8271 0 1.8954
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-H1812-18 0 1.8954
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-H1812-18-A (7.8 mm) 0 1.8954
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-LE047M(8) 91 1.8954
172.481
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-LE047M(12) 0 1.8954
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-6A005 0 1.8954
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-6A005-A (7.8 mm) 0 1.8954
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-5617 4 1.8954
7.582
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-16100 0 1.8954
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-5250 0 1.8954
สินค้าหมด
Laminate Flooring FOOTSTEP FS FS FS-6025(12mm.) 44 1.8954
83.398
Fractal Shade FOOTSTEP FS FS FSF-002-Gray 0 15
สินค้าหมด
Fractal Shade FOOTSTEP FS FS FSF-001-Green 120 15 1,800.000
Fractal Shade FOOTSTEP FS FS AS-00001 0 0.8
สินค้าหมด
Laminate Flooring Armstong/Grand Illusions FS FS FLW086371 0 1.94
สินค้าหมด
Laminate Flooring Armstong/Grand Illusions FS FS L3021 0 1.21
สินค้าหมด
Laminate Flooring Armstong/Grand Illusions FS FS L3022 0 1.21
สินค้าหมด
Laminate Flooring Armstong/Grand Illusions FS FS L3023 54 1.21
65.340
Laminate Flooring Armstong/Grand Illusions FS FS L3024 32 1.21
38.720
Laminate Flooring Armstong/Grand Illusions FS FS L3025 1 1.21
1.210
Laminate Flooring Armstong/Grand Illusions FS FS L3027 5 1.21
6.050
Laminate Flooring Armstong/Grand Illusions FS FS L3028 17 1.21
20.570
Laminate Flooring Armstong/Grand Illusions FS FS L3029 0 1.21
สินค้าหมด
Laminate Flooring Armstong/Armalock FS FS FLW086222 7 1.94
13.580
Laminate Flooring Armstong/Armalock FS FS FLW086218 10 1.94
19.400
Laminate Flooring Armstong/Armalock FS FS FLW086193 0 1.94
สินค้าหมด
Laminate Flooring Armstong/Armalock FS FS FSF-003-White 0 15
สินค้าหมด
Laminate Flooring Armstong/Armalock FS FS 1H181001 48 1.94
93.120
Laminate Flooring Armstong/Armalock FS FS 1H181002 6 1.94
11.640
Laminate Flooring Armstong/Armalock FS FS 1H181003 8 1.94
15.520
Laminate Flooring Armstong/Armalock FS FS 1H181004 0 1.94
สินค้าหมด
Laminate Flooring Armstong/Armalock FS FS 1H181005 0 1.94
สินค้าหมด
Laminate Flooring Armstong/Armalock FS FS 1H181006 0 1.94
สินค้าหมด
Laminate Flooring Armstong/Armalock FS FS 1H181102 0 1.94
สินค้าหมด
Laminate Flooring Armstong/Armalock FS FS FLW086176 1 1.94
1.940
Laminate Flooring Armstong/Grand Illusions FS FS L3030 2 1.21
2.420